Zakon Maltański / ENG:

Strona Zakonu Maltańskiego w Polsce
http://www.zakonmaltanski.pl/

Gazeta Krzyż Maltański
http://www.zakonmaltanski.pl/artykul/krzyzmaltanski

Zakon Maltański Ekstremalnie to projekt realizowania pomocy poprzez sport. Jego przesłanie wykuwało się w trakcie pierwszej edycji – „Ironman za respiratory” i brzmi:

Jestem stworzony z wiary i miłości – nie strachu i zwątpienia 
tworzą mnie tysiące kroków a nie jeden skok

działania, nie deklaracje
wytrwałością pokonuję bariery

wyznaję zasadę, że dopóki walczę jestem zwycięzcą

http://zakonmaltanski.pl/artykul/ekstremalnie

Jeśli chcesz dołączyć do naszych projektów napisz:

tomek.tarnowski@zakonmaltanski.pl

 

Armorial B. full colour

 Zakon Maltański, to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie ok. roku 1050, jest zakonem rycerskim, którego członkami są  głównie osoby świeckie. W 1113 roku papież Paschalisa II, wydał bullę nadając Zakonowi pełną suwerenność tak od władz świeckich   jak i kościelnych.

Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, a utrzymując przez kilkaset lat najwyższą w świecie sprawność bojową stał się prawdziwym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które pozwalają w dzisiejszym świecie działać charytatywnie w blisko 120 krajach. Posługa szpitalnicza, która jest główną misją Zakonu Maltańskiego, niesiona jest pod białym ośmiokątnym krzyżem na czerwonym tle, który znany jest wszędzie jako symbol ratownictwa.

Istniejemy globalnie – działamy lokalnie

Na ziemiach polskich Zakon obecny jest od początku XII w., z wyjątkiem okresu komunizmu kiedy działalność Zakonu była zakazana. Od lat 1921 r. działa związek narodowy – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, który jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.

Aktualnie, w Polsce funkcjonuje 16 oddziałów MSM – (Maltańskiej Służby Medycznej – Andrychów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Działdowo, Głogoczów, Katowice, Kęty, Krosno, Nowy Targ, Nysa, Oświęcim, Poznań, Sulisławice, Szczecin, Warszawa)

6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa); 2 domy pomocy społecznej (Szyldak, Puszczykowo); 2 centra pomocy specjalistycznej (Kraków, Poznań);

1 specjalistyczne przedszkole (Kraków) 1 szpital (Barczewo)

Łącznie, w 2013 roku stałą opiekę szpitalną  objętych było ponad 300 osób przez wszystkie dni w roku oraz dodatkowo, udzielono blisko 48 000 jednorazowych świadczeń pomocy. Tylko w jednej przychodni onkologicznej w Poznaniu, przez kilkanaście lat 85 000 osób uzyskało bezpłatną pomoc.

Dzięki jakości pracy swoich członków i dochowaniu tradycji, Zakon Maltański posiada pozycję gwaranta wykonania misji dobroczynnych, jest wiarygodnym powiernikiem środków przekazywanych na te cele.

www.zakonmaltanski.pl

ENG:

I am made of faith and love – not of fear and doubt I am comprised of thousands of steps, not one leap, actions not declarations I break barriers through perseverance I believe in the principle that as long as I am fighting, I am a winner

These words were carved out during my preparations for Ironman, they have been tested and therefore true and, ending with the maxim of St. Augustine, are very motivating. Let them serve as a credo for subsequent undertakings within the scope of zakonmaltanski.pl/ekstremalnie.

 

The Order of Malta is one of the oldest institutions of western and Christian civilisation. It was founded in Jerusalem in approximately 1050, and is an order of knights, whose members are primarily secular. In the year 1113, Pope Paschal II issued the bull granting the Order full sovereignty from both secular as well as church authorities.

During the Crusades, the Order formed a state-like structure and, upholding for several centuries the world’s highest combat efficiency, became a true forefront of Christian Europe for the Muslim world. At the time it gained great significance and prestige, which at present enable the Order to act as a charity in close to 120 countries. Hospital services, which are the principal mission of the Order of Malta, are provided under the white octagonal cross on a red backdrop, which is known worldwide as the life-saving symbol.

The Order has been present in Poland since the early 12th century, aside from under Communist rule, when the activity of the Order was banned. Since 1921, a national association has been active in Poland – the Association of the Polish Knights of Malta, which is an official organisation representing the Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem known as of Rhodes and Malta.

Presently, in Poland, there are sixteen Malta Medical Service posts, six active Help Centres for Disabled Persons, two Occupational Therapy centres for the Disabled, one specialized nursery, and one hospital. In 2013 we provided hospital care for over 300 people over 365 days as well as, additionally, nearly 48,000 one-off assistance were provided. Just one oncology clinic in Poznan, over a dozen or so years, has treated 85,000 patients free of charge.

Owing the quality of the work of its members and maintaining its tradition, the Order of Malta upholds a position of guaranteeing the provision of goodwill missions, and is a credible trustee for monetary donations for such causes.

www.zakonmaltanski.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *