11. Rotmistrz Witold Pilecki / ENG: Captain Witold Pilecki

Dzisiaj przypada 70 rocznica wyzwolenia więźniów z niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Z pewnością poświęcę chwilę na specjalną modlitwę, ale również chciałbym w tym miejscu, w szczególny sposób, wspomnieć o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Witold Pilecki - źródło Wikipedia
Witold Pilecki – źródło Wikipedia

Symbol niezłomności.

Dał się schwytać przez gestapo, po to by dostać się do obozu w Auschwitz, zorganizować tam ruch oporu i wsparcia dla więźniów, w końcu uciekł z obozu, by świadczyć o tym co widział. Po wojnie został aresztowany przez komunistyczne władze, był torturowany i stracony 25 maja 1948 r.

Nie próbuje streszczać biografii, z pewnością znajdziecie sporo źródeł w Internecie, ale chciałbym Wam puścić muzykę, którą szwedzki zespół Sabaton rozsławia imię naszego bohatera w świecie

Inmate 4859 : https://www.youtube.com/watch?v=ODkQwLMvVKw

Sabaton,_Joakim_Brodén  źródło Wikipedia
Sabaton,_Joakim_Brodén źródło Wikipedia

Trzeba oddać, że polscy artyści też podjęli temat np.: raper Tadek, czy Lech Makowiecki w rytmie ballady, ale chyba dzieła te nie przepłyną ni Odry ni Bugu.

https://www.youtube.com/watch?v=tz_7-BMu7tc

To już kolejny raz gdy Szwedzki zespół heavy metalowy sięga po inspirację dla własnej twórczości z naszej historii.

Uprising: https://www.youtube.com/watch?v=ovlvjOoTi7s

Cud nad Wisłą : https://www.youtube.com/watch?v=Nrd1FH6no_s

40:1:   https://www.youtube.com/watch?v=1QL0bXxjqEQ

Translation Anna Meysztowicz

Today is the 70th anniversary of the liberation of prisoners from the German concentration camp Auschwitz (Oświęcim). I will certainly offer a moment of special prayer today, but I would also like to remember here, in a special way, Captain Witold Pilecki.

A symbol of indomitability.

He allowed himself to be caught by the Gestapo, in order to enter Auschwitz and organise a resistance movement there and support for the prisoners. In the end he escaped the camp in order to testify as to what he saw. After the war he was arrested by the communist authorities, was tortured and lost his life on 25 May 1948.

I am not attempting to summarise his biography, you are sure to find many sources of information on the Internet, but I would like to play you the music through which the Swedish band Sabaton is promoting our hero around the world.

Inmate 4859: https://www.youtube.com/watch?v=ODkQwLMvVKw

I should add that Polish musicians also took up the topic: the rapper Tadek or Lech Makowiecki in the rhythm of a ballad, but these pieces are unlikely to cross the Odra or Bug rivers.

https://www.youtube.com/watch?v=tz_7-BMu7tc

This isn’t the first time the Swedish heavy metal group has reached for inspiration for their work from our history.

Uprising: https://www.youtube.com/watch?v=ovlvjOoTi7s

Cud nad Wisłą (Miracle upon the Vistula): https://www.youtube.com/watch?v=Nrd1FH6no_s

40:1:   https://www.youtube.com/watch?v=1QL0bXxjqEQ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *