Wojtek z nami na treningu - i słuchasz opowieści, anegdot. Wojtek! - wielkie dzięki za wsparcie w trudnym zimowym okresie - nasze treningi nie dłużyły się.

27. słowo od Profesora przed maratonem 42km / ENG: a word from the Professor before Marathon 42km

List od prof. Wojciecha Ratkowskiego – w latach 80tych jednego z najlepszych maratończyków na świecie. TomekWojciech Ratkowski Żródło maratonypolskie.pl

Wojciech Ratkowski Źródło: maratonypolskie.pl

Wojtek! – wielkie dzięki za wsparcie w trudnym, zimowym okresie – nasze treningi nie dłużyły się dzięki Twoim opowieściom, (fot. w nagłówku – Wojtek z nami na treningu), Andrzej i Tomek.


Andrzej!  Jestem pod wrażeniem!

Okres przygotowania do maratonu właściwie dobiegł końca. I za tydzień stajesz przed egzaminem. Gratuluję wytrwałości i determinacji w przygotowaniach. Podziwiam Ciebie tym bardziej, że zrealizowałeś to wszystko co zamierzałeś, codziennie pracując zawodowo. A przy Twoich obowiązkach naprawdę trudno zebrać się do biegania. Jak ja trenowałem, było mi dużo łatwiej bo bieganie stanowiło mój zawód. To zupełnie co innego łączyć pracę z treningiem. I jeszcze jedno. Przystępując do przygotowań do maratonu nie miałeś właściwie żadnego doświadczenia w treningu i … jesteś już po pięćdziesiątce.  Tylko człowiek silnego charakteru może się tego podjąć.

To co do tej pory zrobiłeś przez 6 miesięcy upewnia mnie, że ten egzamin będzie to dla Ciebie ciężki (bo każdy maraton jest walką z samym sobą), ale pomyślny. Zazdroszczę Tobie tego biegu. Ja jeszcze nie „dorosłem” do ponownego startu na 42 km. Będziesz też miał bezpośrednie wsparcie Tomka. Ale pamiętaj o pewnych zasadach, które mogą Tobie pomóc na trasie. Pij od samego początku izotoniki (mają cukier), i to dość dużo. Nie daj się ponieść tłumowi. Na początku wszyscy biegną za szybko. Im wolniej zaczniesz, tym lepiej będzie się Tobie biegło drugą połówkę. I nawet 35 kilometr nie będzie spotkaniem ze ścianą. Pamiętaj, jesteś przygotowany, żeby przebiec maraton. Pokazałeś to na treningach. I teraz już wszystko w Twojej głowie. „Połamania”. Wojtek.


Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki

Osiągnięcia sportowe:

1983 – 1989 członek kadry narodowej w maratonie

1984 – Mistrzostwo Polski w Biegu Maratońskim ( uzyskanie nominacji Olimpijskiej na Igrzyska w Los Angeles 1984 ) rekord życiowy  2:12:49

Wojtek Ratkowski na mecie kolejnego maratonu. Źródło www.faktypilskie.pl
Wojtek Ratkowski na mecie kolejnego maratonu. Źródło www.faktypilskie.pl

Translation Anna Meysztowicz

Andrzej! I’m impressed!

The period of preparing for the marathon has pretty much ended. And in one week’s time you face your exam. I congratulate you on your endurance and determination in your preparations. I admire you all the more given you have realised all your goals all the while working every day in your profession. And with all of your obligations it is really very difficult to find time for running. When I trained it was a lot easier as running was my profession. Combining work with training is something different altogether. And one more thing. When you started to prepare for the marathon you pretty much had no experience in training and… you are over fifty. Only a person with a very strong character can take on something like this.

What you have done so far in 6 months assures me that this test will be difficult for you (because each marathon is a battle with one’s self), but it will also be auspicious. I envy you this run. I have not yet “matured” to the decision of starting again at 42 km. You will also have Tomek’s direct support. But remember certain principles that may help you on the route. Drink large amounts of isotonics from the very beginning (they contain sugar). Don’t let yourself be carried by the crowd. At the start everyone runs too fast. The slower you start, the better you will run the second half. And even the 35th kilometre won’t be a meeting with a wall. Remember, you are prepared to run the entire marathon. You proved this during training. And now it’s all in your head. “Break a leg”. Wojtek

bio: Associate Professor Wojciech Ratkowski, PhD

Gdańsk University of Physical Education and Sport

Head of the Athletics Unit

Sports achievements

1983 – 1989 member of the national team in the marathon run

1984 – Polish Marathon Champion (nomination for the 1984 Los Angeles Olympic Games) personal record  2:12:49

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *